• ฮีตเตอร์
  • ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์


ฮีตเตอร์

บริการของเรา
บริการล้างทำความสะอาดแผ่นเพลท (Plate), เชลล์ หรือ ทิวบ์ (Shell & Tube) ทั้งแบบใช้สารเคมี (Chemical Clean) และ ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน (Mechanical Clean) และบริการล้างทั้งระบบนอกสถานที่ (On-Site Chemical Cleaning) ด้วยเครื่องซีไอพี (CIP Machine) จำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนถ่ายความร้อน (Heat Exchanger) อาทิเช่น แผ่นเพลท (Plate), เชลล์ และ ทิวบ์ (Shell & Tube), ปะเก็น (Gasket), กาว (Glue), น้ำยาเคมี (Chemical Solution) ฯลฯ นอกจากนี้ยังจำหน่ายเครื่องมือวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม (Measuring & Control Instrument) รับออกแบบ และจำหน่ายตัวทำความร้อน (Heater) โดยผู้ชำนาญงาน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร (OEM)

บริการล้างทำความสะอาดทั้งแบบใช้สารเคมี
และใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดัน

บริการล้างทั้งระบบนอกสถานที่ด้วยเครื่อง
ซีไอพี (CIP Machine)

จำหน่ายอะไหล่สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนถ่ายความร้อน (Heat Exchanger)

การเกิดขึ้นของตะกรันมีผลมาจากความกระด้างของน้ำที่นำมาใช้ในขบวนการผลิตใน Plate Heat Exchanger หรือ Shell &Tube Exchanger ในจุดที่มีความร้อน , ความดัน และ การที่น้ำมีค่า pH สูง สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดขึ้นของตะกรัน ทำให้ท่ออุดตันมีผลต่อการสูญเสียค่าพลังงาน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรลดลง ตั้งแต่ 7 – 25 % ขึ้นกับขนาดและประเภทของกระบวนการผลิตทางบริษัท สกาย-ไฮ เทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆแต่ถ้าเราลดการสูญเสียตรงนี้ได้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น บริษัทจึงเปิดให้บริการล้างทำความสะอาด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ทั้งแบบ Plate Heat Exchanger , Shell&Tube Exchanger , Air cooler หรือ Compressor ทุกยี่ห้ออาทิ ALFA LAVAL, GEA, APV, SCHMIDT,HISAKA, SONDEX, SWEP, FISCHER, VICARB, VIEX, TRANTER, MUELLER, FUNKE ฯลฯ

การล้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Plate Heat Exchanger (Mechanical Clean)

Sky-high Technology Co.,Ltd was Established in 2009. (In the past used name P.S.Technology Ltd., Part. established in 2004 for retail heater.) We are objective service all needs for Heat Exchanger of all makers (Alfa Laval, Swep Etc.) Ours service of : Chemical & Mechanical Clean for Plate, Shell & Tube and On-Site Chemical Cleaning by CIP Machine. Distribute spare parts Heat Exchanger for all brands such as Plate, Shell & Tube, Gasket, Glue, Chemical Solution Etc. As well as, we are distribution of measuring and control instruments. Design and distribution of Heater by heater specialist for manufacturing and OEM.


ชิ้นงานและบริการ
หมวดหมู่

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท สกาย-ไฮเทคโนโลยี จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณสุภชัย
ที่อยู่: 98/80 หมู่ 11 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
ตำบล: บางบัวทอง
อำเภอ/เขต: บางบัวทอง
จังหวัด: นนทบุรี
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 11110
มือถือ: 095-77-888-76 (24 Hr.)
อีเมล์: support@skh.co.th
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2014, Verified by QuinL. All Rights Reserved.